پروفایل عظیم اف سی به مربیگری مهدی
عظیم اف سی
امتیاز کل :
۳۹۴
برد:
۵۱
باخت:
۷۸
مساوی:
۷۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
مهدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۱/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۳۰
تعداد بازدید:
۲۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی