پروفایل هخامنشیان 1382 به مربیگری کروش
هخامنشیان 1382
امتیاز کل :
۴۲۲
برد:
۵۷
باخت:
۹۴
مساوی:
۷۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
کروش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۱/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۴۱۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی