پروفایل حاج فتل به مربیگری حاج فتل
حاج فتل
امتیاز کل :
۱۳۶۰
برد:
۷۲۴
باخت:
۲۵۲
مساوی:
۲۲۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
حاج فتل
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۱/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۲/۲۸
تعداد بازدید:
۳۷۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی