پروفایل بوروسیآ مادرید به مربیگری Hossein PRO
بوروسیآ مادرید
امتیاز کل :
۱۷۲۴
برد:
۳۳۴
باخت:
۲۶۸
مساوی:
۲۵۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
Hossein PRO
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۲۹
تعداد بازدید:
۱۲۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 12
    ۱۲ بار قهرمانی
  • 12
    ۱۲ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی