پروفایل بوروسیآ مادرید به مربیگری Hossein PRO
بوروسیآ مادرید
امتیاز کل :
۱۵۷۵
برد:
۳۱۳
باخت:
۲۵۲
مساوی:
۲۳۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
Hossein PRO
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۷
تعداد بازدید:
۱۲۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 11
    ۱۱ بار قهرمانی
  • 11
    ۱۱ بار دومی
  • 17
    ۱۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی