پروفایل بوروسیآ مادرید به مربیگری Hossein PRO
بوروسیآ مادرید
امتیاز کل :
۱۸۴۱
برد:
۳۵۱
باخت:
۲۹۰
مساوی:
۲۷۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
Hossein PRO
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۱
تعداد بازدید:
۱۲۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 12
    ۱۲ بار قهرمانی
  • 14
    ۱۴ بار دومی
  • 21
    ۲۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی