پروفایل اسقلال تهرانی به مربیگری علی
اسقلال تهرانی
امتیاز کل :
۱۸۶۶
برد:
۴۷۹
باخت:
۲۸۵
مساوی:
۲۴۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۸۱۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 18
    ۱۸ بار قهرمانی
  • 17
    ۱۷ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی