پروفایل اسقلال تهرانی به مربیگری علی
اسقلال تهرانی
امتیاز کل :
۲۰۳۵
برد:
۵۰۴
باخت:
۳۱۵
مساوی:
۲۶۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۰
تعداد بازدید:
۸۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 20
    ۲۰ بار قهرمانی
  • 18
    ۱۸ بار دومی
  • 12
    ۱۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی