پروفایل اسقلال تهرانی به مربیگری علی
اسقلال تهرانی
امتیاز کل :
۱۷۱۸
برد:
۴۵۵
باخت:
۲۶۱
مساوی:
۲۳۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
تعداد بازدید:
۷۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 17
    ۱۷ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای