پروفایل مندلو 2015 به مربیگری علی
مندلو 2015
امتیاز کل :
۱۲۵۴
برد:
۲۵۷
باخت:
۴۹۱
مساوی:
۱۷۱
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۱۸
تعداد بازدید:
۲۳۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی