پروفایل پرسپولیسی کرج به مربیگری محمد
پرسپولیسی کرج
امتیاز کل :
۳۷۵۲
برد:
۴۲۸۲
باخت:
۴۴۸
مساوی:
۴۳۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۲۶۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 35
    ۳۵ بار قهرمانی
  • 36
    ۳۶ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر