پروفایل پرسپولیسی کرج به مربیگری محمد
پرسپولیسی کرج
امتیاز کل :
۳۱۴۸
برد:
۳۴۹۰
باخت:
۳۸۸
مساوی:
۳۸۹
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۲۳۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 27
    ۲۷ بار قهرمانی
  • 31
    ۳۱ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی