پروفایل پرسپولیسی کرج به مربیگری محمد
پرسپولیسی کرج
امتیاز کل :
۳۲۱۳
برد:
۳۵۷۷
باخت:
۳۹۸
مساوی:
۳۹۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۲۴۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 28
    ۲۸ بار قهرمانی
  • 31
    ۳۱ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر