پروفایل پرسپولیسی کرج به مربیگری محمد
پرسپولیسی کرج
امتیاز کل :
۳۵۸۲
برد:
۴۰۵۷
باخت:
۴۳۰
مساوی:
۴۱۶
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
پاس بلند
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
تعداد بازدید:
۲۶۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 34
    ۳۴ بار قهرمانی
  • 35
    ۳۵ بار دومی
  • 19
    ۱۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب