پروفایل پرسپولیسی کرج به مربیگری محمد
پرسپولیسی کرج
امتیاز کل :
۳۳۹۵
برد:
۳۸۱۵
باخت:
۴۱۶
مساوی:
۴۰۵
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
پاس بلند
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۲۵۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 32
    ۳۲ بار قهرمانی
  • 32
    ۳۲ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر