پروفایل پرسپولیسی کرج به مربیگری محمد
پرسپولیسی کرج
امتیاز کل :
۴۰۶۲
برد:
۴۷۳۵
باخت:
۴۸۸
مساوی:
۴۶۱
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۸۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 39
    ۳۹ بار قهرمانی
  • 37
    ۳۷ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی