پروفایل جام جهانی14 به مربیگری سمانه
جام جهانی14
امتیاز کل :
۳۲۱۴
برد:
۶۴۶
باخت:
۷۸۰
مساوی:
۷۰۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
سمانه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۲۶۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 21
    ۲۱ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی