پروفایل جام جهانی14 به مربیگری سمانه
جام جهانی14
امتیاز کل :
۲۷۲۵
برد:
۵۹۷
باخت:
۶۴۳
مساوی:
۵۸۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
سمانه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
تعداد بازدید:
۲۲۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 21
    ۲۱ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 19
    ۱۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب