پروفایل جام جهانی14 به مربیگری سمانه
جام جهانی14
امتیاز کل :
۲۹۳۸
برد:
۶۲۰
باخت:
۷۰۲
مساوی:
۶۳۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
سمانه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۲۴۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 21
    ۲۱ بار قهرمانی
  • 27
    ۲۷ بار دومی
  • 19
    ۱۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی