پروفایل انیردون به مربیگری پیکان
انیردون
امتیاز کل :
۷۰۶۶
برد:
۱۹۹۰
باخت:
۱۳۳۲
مساوی:
۸۷۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
پیکان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۲۴۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی