پروفایل انیردون به مربیگری پیکان
انیردون
امتیاز کل :
۷۲۳۲
برد:
۲۰۲۹
باخت:
۱۳۶۰
مساوی:
۸۸۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
پیکان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تعداد بازدید:
۲۴۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب