پروفایل فولام کرج به مربیگری علی غلامی
فولام کرج
امتیاز کل :
۱۴۵۳
برد:
۲۷۰
باخت:
۲۴۰
مساوی:
۲۰۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
علی غلامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
تعداد بازدید:
۸۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 16
    ۱۶ بار قهرمانی
  • 9
    ۹ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی