پروفایل فولام کرج به مربیگری علی غلامی
فولام کرج
امتیاز کل :
۱۵۱۱
برد:
۲۷۶
باخت:
۲۵۱
مساوی:
۲۲۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
علی غلامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
تعداد بازدید:
۸۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب