پروفایل فولام کرج به مربیگری علی غلامی
فولام کرج
امتیاز کل :
۱۳۴۷
برد:
۲۵۲
باخت:
۲۲۳
مساوی:
۱۹۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
علی غلامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۷۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی