پروفایل پر سپو لیس60 به مربیگری ❤ مــحــمــدرضـــا ❤
پر سپو لیس60
امتیاز کل :
۲۵۵۳
برد:
۱۴۶۶
باخت:
۴۳۱
مساوی:
۳۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
❤ مــحــمــدرضـــا ❤
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۴
تعداد بازدید:
۱۹۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 13
    ۱۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی