پروفایل پر سپو لیس60 به مربیگری ❤ مــحــمــدرضـــا ❤
پر سپو لیس60
امتیاز کل :
۲۷۳۵
برد:
۱۴۸۴
باخت:
۴۸۴
مساوی:
۳۹۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
❤ مــحــمــدرضـــا ❤
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۱۳
تعداد بازدید:
۱۹۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 14
    ۱۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی