پروفایل حرمت شکن به مربیگری عماد
حرمت شکن
امتیاز کل :
۷۵۲۸
برد:
۱۶۸۵
باخت:
۱۱۷۰
مساوی:
۶۸۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
عماد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۳۲۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب