پروفایل حرمت شکن به مربیگری عماد
حرمت شکن
امتیاز کل :
۷۶۸۱
برد:
۱۷۳۹
باخت:
۱۲۱۹
مساوی:
۶۹۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
عماد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۳۴۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی