پروفایل پکس فلاح به مربیگری داش علی
پکس فلاح
امتیاز کل :
۷۲۷
برد:
۱۱۷
باخت:
۷۹
مساوی:
۱۰۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
داش علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۳
تعداد بازدید:
۴۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر