پروفایل پکس فلاح به مربیگری داش علی
پکس فلاح
امتیاز کل :
۸۴۱
برد:
۱۴۴
باخت:
۹۰
مساوی:
۱۰۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
داش علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۴۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 11
    ۱۱ بار قهرمانی
  • 5
    ۵ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی