پروفایل پکس فلاح به مربیگری داش علی
پکس فلاح
امتیاز کل :
۹۵۶
برد:
۱۶۱
باخت:
۱۳۴
مساوی:
۱۲۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
داش علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۳
تعداد بازدید:
۴۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 12
    ۱۲ بار قهرمانی
  • 6
    ۶ بار دومی
  • 9
    ۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی