پروفایل اف سی فوردو 3 به مربیگری شهاب
اف سی فوردو 3
امتیاز کل :
۱۹۳۱
برد:
۱۴۴۷
باخت:
۷۴۰
مساوی:
۴۰۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
شهاب
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۰۱
تعداد بازدید:
۲۹۶۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی