پروفایل گنبد اف30 به مربیگری قیوم
گنبد اف30
امتیاز کل :
۱۹۹۶
برد:
۱۱۸۵
باخت:
۹۰۴
مساوی:
۳۰۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
قیوم
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۰۱
تعداد بازدید:
۲۶۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب