پروفایل هارر به مربیگری ایلیان
هارر
امتیاز کل :
۲۸۱۰
برد:
۲۲۱۶
باخت:
۳۹۵
مساوی:
۳۶۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ایلیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۸/۳۰
تعداد بازدید:
۱۳۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 30
    ۳۰ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 19
    ۱۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی