پروفایل اکا د می .,.,. به مربیگری مصطفی
اکا د می .,.,.
امتیاز کل :
۷۴۴۸
برد:
۳۶۵۳
باخت:
۸۵۹
مساوی:
۸۱۶
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مصطفی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
تعداد بازدید:
۱۰۹۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای