پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۳۴۲۹
برد:
۳۵۰۴
باخت:
۳۹۶
مساوی:
۳۵۹
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۴۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 38
    ۳۸ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر