پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۳۵۱۳
برد:
۳۶۱۴
باخت:
۴۰۶
مساوی:
۳۶۶
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۵
تعداد بازدید:
۴۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 38
    ۳۸ بار قهرمانی
  • 20
    ۲۰ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی