پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۳۷۵۲
برد:
۳۹۶۱
باخت:
۴۳۱
مساوی:
۳۸۸
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۵۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 40
    ۴۰ بار قهرمانی
  • 22
    ۲۲ بار دومی
  • 37
    ۳۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی