پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۳۹۱۶
برد:
۴۱۸۳
باخت:
۴۴۸
مساوی:
۴۰۵
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۵۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 42
    ۴۲ بار قهرمانی
  • 23
    ۲۳ بار دومی
  • 39
    ۳۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب