پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۳۵۸۸
برد:
۳۷۳۳
باخت:
۴۱۵
مساوی:
۳۷۶
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
پاس بلند
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۵۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 39
    ۳۹ بار قهرمانی
  • 21
    ۲۱ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی