پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۴۱۰۰
برد:
۴۴۵۱
باخت:
۴۶۵
مساوی:
۴۱۷
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۵۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 44
    ۴۴ بار قهرمانی
  • 25
    ۲۵ بار دومی
  • 39
    ۳۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب