پروفایل رئال مادرید819 به مربیگری فرشید
رئال مادرید819
امتیاز کل :
۳۳۳۶
برد:
۳۴۰۱
باخت:
۳۹۱
مساوی:
۳۵۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
تعداد بازدید:
۴۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 37
    ۳۷ بار قهرمانی
  • 18
    ۱۸ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب