پروفایل پرسپولیس اردل به مربیگری فروشی5تومن
پرسپولیس اردل
امتیاز کل :
۲۴۱۱
برد:
۳۵۰
باخت:
۵۴۰
مساوی:
۴۱۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی5تومن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۸۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب