پروفایل پرسپولیس اردل به مربیگری فروشی5تومن
پرسپولیس اردل
امتیاز کل :
۲۴۹۴
برد:
۳۶۱
باخت:
۵۵۳
مساوی:
۴۲۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی5تومن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تعداد بازدید:
۱۹۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 16
    ۱۶ بار قهرمانی
  • 17
    ۱۷ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب