پروفایل پرسپولیس اردل به مربیگری فروشی5تومن
پرسپولیس اردل
امتیاز کل :
۲۵۹۱
برد:
۳۷۶
باخت:
۵۶۴
مساوی:
۴۳۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی5تومن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تعداد بازدید:
۲۲۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی