پروفایل پرسپولیس اردل به مربیگری فروشی5تومن
پرسپولیس اردل
امتیاز کل :
۲۵۶۰
برد:
۳۷۱
باخت:
۵۶۳
مساوی:
۴۳۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی5تومن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تعداد بازدید:
۱۹۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 17
    ۱۷ بار قهرمانی
  • 17
    ۱۷ بار دومی
  • 19
    ۱۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر