پروفایل اث میلان 437 به مربیگری کاکا
اث میلان 437
امتیاز کل :
۳۸۱۱
برد:
۸۵۴
باخت:
۴۵۴
مساوی:
۳۵۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
کاکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۹۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 47
    ۴۷ بار قهرمانی
  • 18
    ۱۸ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی