پروفایل اث میلان 437 به مربیگری کاکا
اث میلان 437
امتیاز کل :
۳۶۵۰
برد:
۸۲۷
باخت:
۴۳۲
مساوی:
۳۴۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
کاکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۸۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب