پروفایل زندگی لنده به مربیگری میلاد
زندگی لنده
امتیاز کل :
۱۰۴۶
برد:
۲۶۵
باخت:
۱۵۹
مساوی:
۱۷۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
میلاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
تعداد بازدید:
۱۰۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی