پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۳۴۴۶
برد:
۴۱۰۶
باخت:
۱۰۴۴
مساوی:
۵۵۷
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۳۰۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 41
    ۴۱ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 24
    ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب