پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۳۹۶۸
برد:
۴۷۳۲
باخت:
۱۱۱۲
مساوی:
۶۲۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۳۶۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 47
    ۴۷ بار قهرمانی
  • 30
    ۳۰ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی