پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۴۱۳۵
برد:
۴۸۹۶
باخت:
۱۱۸۷
مساوی:
۶۴۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۷۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 48
    ۴۸ بار قهرمانی
  • 33
    ۳۳ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب