پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۳۲۹۳
برد:
۳۸۶۵
باخت:
۱۰۱۴
مساوی:
۵۴۳
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تعداد بازدید:
۲۸۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 40
    ۴۰ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب