پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۳۶۹۶
برد:
۴۴۶۷
باخت:
۱۰۷۲
مساوی:
۵۸۴
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
تعداد بازدید:
۳۳۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 30
    ۳۰ بار دومی
  • 27
    ۲۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب