پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۳۱۵۳
برد:
۳۶۶۳
باخت:
۹۹۶
مساوی:
۵۳۸
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۷۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 37
    ۳۷ بار قهرمانی
  • 25
    ۲۵ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی