پروفایل پرسپوليس زلزلہ به مربیگری mersad
پرسپوليس زلزلہ
امتیاز کل :
۳۵۲۱
برد:
۴۲۳۳
باخت:
۱۰۵۷
مساوی:
۵۶۸
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
mersad
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۳۰۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 42
    ۴۲ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 26
    ۲۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی