پروفایل 13691 به مربیگری کمال
13691
امتیاز کل :
۱۴۱۲
برد:
۲۳۹
باخت:
۹۱۸
مساوی:
۳۵۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کمال
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۵/۰۱
تعداد بازدید:
۲۶۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی