پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۰۵۵
برد:
۲۴۸۷
باخت:
۶۹۵
مساوی:
۷۱۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تعداد بازدید:
۳۱۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 35
    ۳۵ بار قهرمانی
  • 17
    ۱۷ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی