پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۶۵۳
برد:
۲۵۶۹
باخت:
۷۶۷
مساوی:
۸۰۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
تعداد بازدید:
۳۲۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 37
    ۳۷ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 25
    ۲۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی