پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۲۴۰
برد:
۲۵۱۴
باخت:
۷۱۳
مساوی:
۷۳۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
تعداد بازدید:
۳۲۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 35
    ۳۵ بار قهرمانی
  • 20
    ۲۰ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع معمولی