پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۱۴۹
برد:
۲۵۰۱
باخت:
۷۰۳
مساوی:
۷۲۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تعداد بازدید:
۳۱۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 35
    ۳۵ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع معمولی