پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۴۶۲
برد:
۲۵۴۶
باخت:
۷۳۵
مساوی:
۷۶۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تعداد بازدید:
۳۲۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 37
    ۳۷ بار قهرمانی
  • 24
    ۲۴ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب