پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۵۸۴
برد:
۲۵۶۲
باخت:
۷۵۱
مساوی:
۷۸۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تعداد بازدید:
۳۲۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 37
    ۳۷ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 24
    ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب