پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۸۴۴
برد:
۲۵۹۸
باخت:
۷۷۷
مساوی:
۸۲۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
تعداد بازدید:
۳۲۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 38
    ۳۸ بار قهرمانی
  • 28
    ۲۸ بار دومی
  • 27
    ۲۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب