پروفایل آتی نا به مربیگری یاشار
آتی نا
امتیاز کل :
۳۳۱۵
برد:
۲۵۲۵
باخت:
۷۲۱
مساوی:
۷۴۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاشار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تعداد بازدید:
۳۲۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی