پروفایل قول دوستانه به مربیگری پپ امیر
قول دوستانه
امتیاز کل :
۱۵۹
برد:
۲۵
باخت:
۳۳۲
مساوی:
۱۰۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
پپ امیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۸/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۱/۱۶
تعداد بازدید:
۲۳۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۲۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی