پروفایل قرمتههههه گتاب به مربیگری محمدجواد
قرمتههههه گتاب
امتیاز کل :
۵۷۹
برد:
۱۵۷
باخت:
۸۹
مساوی:
۶۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
محمدجواد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۷/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
تعداد بازدید:
۶۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع متوسط
لیدر
لیدر عادی
صندلی
نوع متوسط