پروفایل میلآن به مربیگری میلآد جون جون
میلآن
امتیاز کل :
۷۶۵۵
برد:
۱۶۳۶
باخت:
۱۰۳۸
مساوی:
۱۰۲۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۳۱۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 65
    ۶۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی