پروفایل میلآن به مربیگری میلآد جون جون
میلآن
امتیاز کل :
۷۴۸۵
برد:
۱۶۰۹
باخت:
۱۰۲۳
مساوی:
۱۰۰۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۳۰۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب