پروفایل میلآن به مربیگری میلآد جون جون
میلآن
امتیاز کل :
۷۱۶۳
برد:
۱۵۵۲
باخت:
۹۸۴
مساوی:
۹۷۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۲۷۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای