پروفایل میلآن به مربیگری میلآد جون جون
میلآن
امتیاز کل :
۷۳۱۹
برد:
۱۵۸۰
باخت:
۱۰۰۵
مساوی:
۹۹۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
میلآد جون جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۸۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای