پروفایل امیر مهدی 1 به مربیگری 387140
امیر مهدی 1
امتیاز کل :
۱۱۴۵
برد:
۴۰۹
باخت:
۳۲۸
مساوی:
۲۳۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
387140
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۷/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۲۵۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی