پروفایل ڪریس رونالدو به مربیگری OMIÐ
ڪریس رونالدو
امتیاز کل :
۱۰۶۸
برد:
۳۸۷
باخت:
۹۸
مساوی:
۱۳۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
OMIÐ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۷/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۱۷
تعداد بازدید:
۲۲۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!