پروفایل قودادا0017 به مربیگری تیم فروشی
قودادا0017
امتیاز کل :
۷۵۶۵
برد:
۲۵۴۳
باخت:
۹۶۰
مساوی:
۸۵۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
تیم فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۶۸۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی