پروفایل قودادا0017 به مربیگری تیم فروشی
قودادا0017
امتیاز کل :
۷۷۳۱
برد:
۲۵۸۰
باخت:
۹۸۶
مساوی:
۸۷۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
تیم فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۷۱۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 84
    ۸۴ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی