پروفایل موزیک تو ایران به مربیگری مجید
موزیک تو ایران
امتیاز کل :
۷۴۲۹
برد:
۱۲۹۰
باخت:
۹۶۸
مساوی:
۵۰۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۱۱۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی