پروفایل موزیک تو ایران به مربیگری مجید
موزیک تو ایران
امتیاز کل :
۶۹۴۷
برد:
۱۲۰۲
باخت:
۹۰۴
مساوی:
۴۸۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۹
تعداد بازدید:
۸۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای