پروفایل موزیک تو ایران به مربیگری مجید
موزیک تو ایران
امتیاز کل :
۶۸۶۴
برد:
۱۱۸۷
باخت:
۸۸۷
مساوی:
۴۸۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۷۷۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای