پروفایل چزپه مه آتزا به مربیگری جزپه مه آتزا
چزپه مه آتزا
امتیاز کل :
۳۳۷۹
برد:
۲۲۳۰
باخت:
۱۲۱۸
مساوی:
۱۳۶۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
جزپه مه آتزا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۷/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۷/۲۸
تعداد بازدید:
۳۳۳۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی