مربیان عزیز در حال گرفتن نسخه پشتیبان از کلاب فوتبال من هستیم و تا ساعتی دیگر باز خواهیم گشت.