در حال بارگذاری...
مصطفی سالاری
نام تیم: ارتش سالار
تاریخ تاسیس: ۰۱ مهر ۱۳۹۲
برد / باخت / مساوی:
۱۹ / ۴۴ / ۳۲
امتیاز کل: ۱۵۹
تعداد بازدید: ۱۲۲ بار

آخرین ورود: ۲۴ مهر ۱۳۹۲
سیستم: ۲-۵-۳
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۲۲
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک