پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۶۹۹۷
برد:
۱۱۷۵
باخت:
۸۰۸
مساوی:
۶۸۸
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۱۴۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی