پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۷۲۵۳
برد:
۱۲۲۰
باخت:
۸۴۱
مساوی:
۷۰۸
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۱۶۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی