پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۶۸۵۴
برد:
۱۱۵۰
باخت:
۷۸۲
مساوی:
۶۷۴
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۱۲۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی