پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۷۰۹۰
برد:
۱۱۹۰
باخت:
۸۱۹
مساوی:
۶۹۷
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۱۵۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب