پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۶۹۵۴
برد:
۱۱۶۹
باخت:
۷۹۵
مساوی:
۶۷۹
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
تعداد بازدید:
۱۳۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب