پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۶۷۸۰
برد:
۱۱۳۷
باخت:
۷۶۸
مساوی:
۶۶۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۱۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب