پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۷۳۲۲
برد:
۱۲۳۴
باخت:
۸۴۸
مساوی:
۷۱۳
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
تعداد بازدید:
۱۷۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 69
    ۶۹ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی