پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۷۵۸۴
برد:
۱۲۸۳
باخت:
۸۸۵
مساوی:
۷۳۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
تعداد بازدید:
۱۹۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی