پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۷۷۲۱
برد:
۱۳۰۷
باخت:
۹۱۵
مساوی:
۷۴۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۰۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی