پروفایل کاوه13 به مربیگری کاوه
کاوه13
امتیاز کل :
۷۴۳۲
برد:
۱۲۵۶
باخت:
۸۶۸
مساوی:
۷۱۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کاوه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تعداد بازدید:
۱۸۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی