پروفایل دهستان خشکرود به مربیگری از توابع شهرستان بابلسر
دهستان خشکرود
امتیاز کل :
۲۱۰۷
برد:
۵۰۶
باخت:
۲۵۲
مساوی:
۲۰۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
از توابع شهرستان بابلسر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تعداد بازدید:
۲۷۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر