پروفایل سرخابی ایران به مربیگری رسول رونالدو
سرخابی ایران
امتیاز کل :
۹۳۰
برد:
۱۴۳
باخت:
۱۴۵
مساوی:
۱۲۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
رسول رونالدو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۸/۱۳
تعداد بازدید:
۵۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی