پروفایل کاپری07 به مربیگری ٍحسين ابليس
کاپری07
امتیاز کل :
۱۸۹۵
برد:
۶۸۳
باخت:
۸۶۷
مساوی:
۸۶۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
ٍحسين ابليس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۲۱
تعداد بازدید:
۴۸۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی