پروفایل ارم به مربیگری الف
ارم
امتیاز کل :
۷۷۵۳
برد:
۲۶۷۸
باخت:
۹۵۷
مساوی:
۹۰۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
الف
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تعداد بازدید:
۱۹۱۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی