پروفایل ارم به مربیگری الف
ارم
امتیاز کل :
۷۶۱۷
برد:
۲۶۶۰
باخت:
۹۴۱
مساوی:
۸۸۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
الف
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تعداد بازدید:
۱۸۸۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 71
    ۷۱ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب