پروفایل ارم به مربیگری الف
ارم
امتیاز کل :
۷۱۲۹
برد:
۲۵۹۱
باخت:
۸۷۲
مساوی:
۸۰۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
الف
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
تعداد بازدید:
۱۸۲۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی