پروفایل ارم به مربیگری الف
ارم
امتیاز کل :
۷۳۰۲
برد:
۲۶۱۷
باخت:
۸۹۲
مساوی:
۸۳۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
الف
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۱۸۴۴۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی