پروفایل سلطان غمگین به مربیگری ♥ عسل ♥
سلطان غمگین
امتیاز کل :
۴۴۲۲
برد:
۱۷۵۵
باخت:
۷۱۲
مساوی:
۵۹۰
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
♥ عسل ♥
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تعداد بازدید:
۸۲۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 33
    ۳۳ بار دومی
  • 37
    ۳۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی