پروفایل گروهبان محله به مربیگری علی عشق گرگان
گروهبان محله
امتیاز کل :
۱۶۱۲
برد:
۴۲۱
باخت:
۱۸۸
مساوی:
۲۴۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
علی عشق گرگان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۷۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی