پروفایل 2فان صحرا به مربیگری آشنا
2فان صحرا
امتیاز کل :
۷۴۲۹
برد:
۲۰۶۹
باخت:
۷۱۹۷
مساوی:
۱۳۱۶
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
آشنا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۳۵۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 61
  ۶۱ بار قهرمانی
 • 70
  ۷۰ بار دومی
 • 57
  ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!