پروفایل پرچدار دختران به مربیگری سارا انزلیچی
پرچدار دختران
امتیاز کل :
۷۶۶۳
برد:
۲۱۳۰
باخت:
۷۳۲۱
مساوی:
۱۳۳۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
سارا انزلیچی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۷۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 66
  ۶۶ بار قهرمانی
 • 72
  ۷۲ بار دومی
 • 58
  ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!