پروفایل پرچدار دختران به مربیگری سارا انزلیچی
پرچدار دختران
امتیاز کل :
۷۷۶۸
برد:
۲۲۴۲
باخت:
۷۳۳۶
مساوی:
۱۳۴۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
سارا انزلیچی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۳۹۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر