پروفایل ذوب آهن سپاهان به مربیگری کوآنتوم
ذوب آهن سپاهان
امتیاز کل :
۱۷۵۵
برد:
۶۶۷
باخت:
۵۱۰
مساوی:
۲۵۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
کوآنتوم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۰۸/۲۴
تعداد بازدید:
۱۱۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط