پروفایل شهدای کیانشهر3 به مربیگری امین
شهدای کیانشهر3
امتیاز کل :
۱۷۵۹
برد:
۷۴۶
باخت:
۳۸۹
مساوی:
۴۳۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
امین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۳/۲۴
تعداد بازدید:
۲۳۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب