پروفایل پایتخت گل به مربیگری مسی
پایتخت گل
امتیاز کل :
۱۶۷۱
برد:
۱۳۷۷
باخت:
۲۴۸
مساوی:
۲۳۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مسی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۵/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۵/۲۷
تعداد بازدید:
۹۴۷۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی