پروفایل تیم طلایی1376 به مربیگری فروشی
تیم طلایی1376
امتیاز کل :
۱۷۴۵
برد:
۶۹۷
باخت:
۳۰۳
مساوی:
۲۲۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۵/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۰۴
تعداد بازدید:
۱۵۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی