پروفایل پرسولیس 2013 به مربیگری محسن نورمحمدی
پرسولیس 2013
امتیاز کل :
۱۳۹۲
برد:
۴۷۸
باخت:
۲۱۷
مساوی:
۱۳۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
محسن نورمحمدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۳۰۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی