پروفایل تیرتژر5 به مربیگری علی جان2
تیرتژر5
امتیاز کل :
۰
برد:
۱
باخت:
۷۰۹
مساوی:
۲۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
علی جان2
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۵/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۱۴
تعداد بازدید:
۲۸۰۵
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!