پروفایل تر اکتور تبریز به مربیگری تونی اولیویرا
تر اکتور تبریز
امتیاز کل :
۲۸۱۴
برد:
۱۸۵۵
باخت:
۳۴۰
مساوی:
۱۹۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
تونی اولیویرا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۵/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۱۲
تعداد بازدید:
۱۶۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی